қазақша · русский · english
 
 
 
 Saylibaeva Janel Yursunovna
Head of the Chair
Candidate of law
Zhambyl str.25
 8-701-765-81-27
zhanel.sailibayeva@mail.ru

 Koshpenbetov Bakhytkali Mukhtarovich

Candidate of Legal Sciences, Academician of the National Law Academy
Zhambyl str.25
 8-701-393-21-23
kbakitkali@mail.ru

 Buribayev Yermek Abiltayevich
Professor
Doctor of Legal Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-739-28-09
yermek-a@mail.ru

 Khamzina Zhanna Amangeldievna
Professor
Doctor of Legal Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-739-28-09

 Toleubekova Bakitzhan Khasenovna
Professor
Doctor of Law, Honored Worker of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan.
Zhambyl str.25
 8-700-997-37-74
madina_khv@mail.ru

 Bizanova Aigul Rabchanovna
Senior Lecturer
Doctor of Legal Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-625-26-26
aike_74@mail.ru

 Taitorina Binur Adamovna
Professor
Doctor of Law Sciences
Zhambyl str.25
 8-702-337-05-26
binur.a@maik.ru

 Kaziyeva Asel Negmetovna
Senior Lecturer
Ph.D in Economics
Zhambyl str.25
 8-776-977-55-16
assel01@mail.ru

 Khvedelidze Teimuraz Bichikoyevich
Senior Lecturer
Candidate of Legal Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-523-62-52
khvedelidze_tima@mail.ru

 Kenzhebekova Elmira Polatovna
Senior Lecturer
Candidate of Law
Zhambyl str.25
 8-701-712-71-92
danaestai@mail.ru

 Kalkayeva Nesibeli Bakitovna
Associate Professor
Candidate of Legal Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-415-30-16
nesibeli77@mail.ru

 Doszhanov Bulat Bolatuly
Senior Lecturer
Candidate of Law
Zhambyl str.25
 8-701-526-72-06
bulat8188@mail.ru

 Bopabaev Ershat Chilanovich
Senior Lecturer
Candidate of Law
Zhambyl str.25
 8-701-317-28-27
timsan_88@mail.ru

 Meirbekova Gulzhazira Bolatovna

Associate Professor
Zhambyl str.25
 8-747-772-74-32
meirbekova67@mail.ru

 Zhazylbek Lazzat Isataikyzy

Associate Professor
Zhambyl str.25
 8-701-519-19-75
Lzhazilbek@mail.ru

 Kusainov Sergazy Zhagalbaylinovich
Associate Professor of the Department of Jurisprudence
Candidate of Law
Zhambyl str.25
 8-701-759-38-57
zagalbaili@mail.ru

 Moldogaziev Shaken Sadenovich
Senior Lecturer
Master of law
Zhambyl str.25
 8-777-229-07-36
mshsh@bk.ru

 Kasymbek Aliya Orynbasarkyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-702-888-54-59
aliyakas@mail.ru

 Belkhozhayeva Dinara Zhomartovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-701-711-71-18
dinar_15@list.ru

 Moldakhmetova Zhanar Espaevna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-701-715-14-26
moldaxmetova_zh@mail.ru

 Baisymakova Dana Sabitovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-702-405-23-04
dana_2274@mail.ru

 Turlykhankyzy Kuralay
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-747-314-27-62
kuralay_turlykhan@mail.ru

 Issabayeva Zhanylsyn Nagashibaevna
Teacher
Master
Zhambyl str.25

 Rakhimova Gakku Nurlanovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-702-803-88-73
gakku_almatycity@mail.ru