қазақша · русский · english
 
 
 
 Oshanova Nurzhamal Turashovna
Head of the Chair
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Tole bi str, 86
 8-727-261-15-76; 8-701-655-48-28
n.oshanova@abaiuniversity.edu.kz

 Bidaibekov Yessen Yklasovich
Professor
Doctor of pedagogical sciences
Tole bi str, 86
  8-777-356-50-31
esen_bidaibekov@mail.ru

 Akhmetov Bakitzhan Srazhatdinovich
Professor
Doctor of Technical Sciences
Tole bi str, 86
 8-777-552-89-11
bakhytzhan.akhmetov.54@mail.ru

 Sagimbayeva Aіnur Esengazyevna
Professor
Doctor of pedagogical sciences
Tole bi str, 86
 8-747-287-97-77
aiya_c@mail.ru

 Nurbekova Zhanat Kunapianovna
Professor
Doctor of pedagogical sciences
Tole bi str., 86
 8-701-462-35-51
zhanat_n@mail.ru

 Sydykhov Bakhyt Dikambaevich
Docent
Doctor of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 +7(727)261-65-98
bdsydykhov@mail.ru

 Zaurbekov Nurgali Sabyrovich
Associate Professor
Doctor of Technical Sciences
Tole bi str, 86
 8-707-739-05-63
agu_nurgali@mail.ru

 Kamalova Guldina Bolshevikovna
Associate Professor
Doctor of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
g_kamalova@mail.ru

 Khalikovа Gulira Zamanbekovna
Professor
Doctor of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
xgulira@rambler.ru

 Iskakova Kulpash Amanovna
Docent
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Tole bi str, 86
 8-771-804-13-67
ahmanova-ka@mail.ru

 Shekerbekova Shyryn Tleubergenovna
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 272-69-09
sh_shirin@mail.ru

 Koneva Svetlana Nikolayevna
Acting Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 8-777-227-07-13
konevasveta@mail.ru

 Bayzakova Yelena Mukhazhanovna
Acting Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 8-747-865-46-63
bayzakova.63@mail.ru

 Abdulkarimova Glyusya Alimovna
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 +7 727 272 69 09
abdulka@mail.ru

 Tulbassova Botakoz Karabekovna
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
  +7(727)261-65-98
botakozt@mail.ru

 Zhunusova Lyazzat Khafisovna
Associate Professor
Candidate of Technical Sciences
Tole bi str, 86
 8-705-220-47-26
khafizovna_66@mail.ru

 Omarova Sandugash Abierovna
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 8-701-397-06-11
sandiom@mail.ru

 Askarova Galiya Akkalovna
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
 8-707-588-19-27
akklovna@mail.ru

 Zhanbyrbayev Adilbek Begaliyevich
Senior lecturer
Candidate of physics and mathematics sciences
Tole bi str, 86
zhanbyr_a@mail.ru

 Kisseleva Elena Anatolevna
Senior lecturer
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str, 86
kisseleva@gmail.com

 Moshkalov Altynbek Koshkarbaiuly
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str, 86
 8-701-567-95-91
a_moshkalov@mail.ru

 Salgozha Indira Toyshybekovna
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str, 86
 8-708-753-36-30
indi_s@mail.ru

 Sholpanbayev Bakhtygerey Bakturovich
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str, 86
Bahtygerey@mail.ru

 Anuarbekova Gulzat Zhaparkhanovna
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str, 86
 8-747-133-35-82
gulzat1982@mail.ru

 Revshenova Mahabbat Izbasarovna
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str, 86
 8-707-756-26-16
revshenova@mail.ru

 Zhabayev Yermakhan Huryshovich
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str., 86
 8-700-354-22-42
ermahan_zh.h@mail.ru

 Kurmangaliyeva Nurgul
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str., 86
 8-777-299-40-34
k.a.nurgul@mail.ru

 Bedelov Kambar Amangeldievich
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str, 86
 8-707-521-07-09
bka1975@mail.ru

 Akkassynova Zhamilya Kazhigalievna
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str, 86
 8-702-624-77-79
Zhami90@mail.ru

 Arystanova Gulnur Berikbaevna
Senior Lecturer
Master
Ualikhanov str., 64A
 8-701-801-77-78
viagulnur@mail.ru

 Dzhanabekova Saule Kumiskalievna
Senior Lecturer
Master
Tole bi str, 86
 8-778-878-19-63
s.djanaberdieva@mail.ru

 Sabrayev Kanat Zhakypbaevich
Senior Lecturer
Master
Tole bi str, 86
 8-775-931-82-80
sabraev@list.ru

 Yerimbetova Zhazira Asylbekkyzy
Senior Lecturer
Master
Tole bi str, 86
 8-707-987-98-27
Zhazik_89_89@mail.ru

 Umbetbaev Kairat Usenbaevich
Senior lecturer
Master
Tole bi str, 86
 8-708-184-58-48
kairatuu@mail.ru

 Satymbekov Abai
Senior Lecturer
Master
Tole bi str., 86
 8-707-807-91-00
satymbekov@mail.ru

 Abutalipova Nurgul
Senior Lecturer
Master
Tole bi str., 86
 8-747-325-52-12
abutalipova90@gmail.com

 Turashova Shugyla Prmakhanbetovna
Senior Lecturer
Master
Tole bi str., 86
 8-707-725-77-04
Shturashova@gmail.com

 Sarsenbaeva Aysanim Nagashbaevna
Senior Lecturer
Master
Tole bi str, 86
 8-708-197-40-10
aysan08@mail.ru

 Nauryzbaev Darmanbek Bakhytuly
Teacher
Master
Tole bi str., 86
 8-707-955-30-35
n.darman05@gmail.com

 Amangeldin Aibek Amangeldiuly
Teacher
Master
Tole bi str, 86
 8-778-170-74-01
a.amangeldin@abaiuniversity.edu.kz

 Aliaskaruly Nurbolat
Teacher
Master
Tole bi str, 86
 8-747-740-41-40
Aliaskarulynurbolat@gmail.com

 Kuanova Aigerim
Teacher
Master
Tole bi str, 86
 8-747-293-06-23
miss.hiddengirl9602@mail.ru

 Seysenbekova Perizat Bekbolatkyzy
Lecturer
Master
Tole bi str. 86
 8-707-103-99-79
ms.perizat @mail.ru

 Artykbayev Nurbol Erboluly
Teacher
Master
Tole bi str., 86
 8-706-607-80-60
Artyqbaevn@gmail.com

 Nagmetov Alibi Kayratovich
Teacher
Master
Tole bi str., 86
 8-775-344-62-80
alibinagmetov@icloud.com