қазақша · русский · english
 
 
 
 Konkabaeva Nazym Nurbolatkyzy
Head of the Chair
PhD doctor
Zhambyl str.25
 8-747-284-41-99
haia89@mail.ru

 Abdrakhmanova Kulsin Halykovna
Professor
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
agulsum@mail.ru

 Zhumabekova Aigul Kazkenovna
Professor
Doctor of Philological Sciences
Zhambyl str.25, office 30
 +7 (727) 291-37-06
aigzhum@mail.ru

 Yesbossynov Ergali Ziahanovich
Associate professor
Candidate of philological Sciences
Zhambyl str.25, office 35
 +7 (727) 291-37-06
ergaliesb@mail.ru

 Arziev Ruslan Uygurovich
Associate Professor
Candidate of Philological Sciences
Zhambyl str.25
 8-777-270-25-74
ruslanarziyev@gmail.ru

 Shengelbayeva Nurzhamal Rahimzhanovna
Senior Lecturer
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
nurzhamal07@mail.ru

 Kanseitova Eleonora Zhumabekovna
Senior Lecturer
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
ajar_aiyat@mail.ru

 Masimova Halminam
Senior Lecturer
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
khalminam@mail.ru

 Orazova Raya Kadisovna
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
  +7 (727) 291-37-06
rorazova@mail.ru

 Baratova Shariyam Bagdatovna
Senior Lecturer
Candidate philological sciences
Zhambyl str.25
 8-707-404-01-46
shairyam.baratova.80@mail.ru

 Ibragimova Kulzagi Koishybaevna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
Kulzagii@gmail.com

 Duisenova Karakat Tursynkhanovna
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
  +7 (727) 291-37-06
Karakat.72@mail.ru

 Satbay Gulnaz Kuandykkyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
gulnaz_satbay@mail.ru

 Sultanbaeva Zhaina Ubaidullaevna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-747-547-64-77
Zhaina.sultanbayeva@gmail.com

 Raeva Arailim Nurakhmetovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-771-413-85-12
Arai.75.raeva@mail.ru

 Almabekova Asel Muratkhanovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
aseka83@inbox.ru

 Yelemesova Zhangul Madenietovna
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
e-zhangul@mail.ru

 Sebdairova Aigerim Maratovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
romano-german@mail.ru

 Nam Natalya Slavikovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-701-733-67-75
noniani1511@gmail.com

 Ashimova Dinara Mazhitovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-702-756-44-47
dikona12.88@mail.ru

 Kospaganbetova Nurzhamal Habitkyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 +7 (727) 291-37-06
nuri1993-93@mail.ru

 Meirkhan Symbat
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-708-832-39-08
Symbat1116@gmail.com

 Islyamova Ulpan Akberdikyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-151-24-45
ulpan-0392@mail.ru

 Mukhitov Arupzhan
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-103-97-13
arup95@mail.ru

 Ikramova Aigerim Kumarbaevna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-702-107-92-22
ikramova.aigerim@gmail.com