қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Abdrakhmanova Kulsin Halykovna

Abdrakhmanova Kulsin Halykovna

 

BRIEF AUTOBIOGRAPHY

K.Kh. Abdrakhmanova was born on 7 May, 1962 in the Akadyr district of the Zhezkazgan region. In 1979 she graduated from secondary school No. 131 of the Akadyr region. In 1989 she graduated from the Faculty of Philology of the Kazakh National University named after S.M. Kirov (now Al-Farabi) and became a philologist, teacher of Kazakh and Arabic languages. From 1989 to 1991 She worked as a teacher of Arabic language and literature at the Karakastek secondary school in the Almaty region. Since 1993 he has been working as a teacher, senior lecturer, associate professor, professor of the Department of Oriental Philology and Translation of the Kazakh National Pedagogical University named after Abai. Since 2004, associate professor, candidate of philological sciences.

 

EDUCATION

Educational Institution

Qualification

Graduation Date

Kazakh National University named after S.M. Kirova (now Al-Farabi)

Philologist, teacher of Kazakh and Arabic languages

1989

 

ACADEMIC DEGREE

Name of academic degree

 

Field of science

Diploma issue date

Candidate of Philological Sciences

Turkic languages

12th of May, 2000 Protocol No. 6.

 

SCIENTIFIC RANK

Academic title

Award day

Associate Professor

October 15, 2005

 

SUBJECTS TAUGHT

Bachelor: Cognitive Linguistics; New directions of Oriental studies;

Master`s degree Courses: Professionally Oriented Arabic; Research Methodology

 SCIENTIFIC ACTIVITY

Deals with issues of historical linguistics, linguoculturology, methods of teaching oriental languages. Scientific monographs: Тілдік компаративистика контексіндегі Қазақстанның шетелдік Шығыс елдерімен тарихи-мәдени байланысы. Алматы:«Ұлағат» баспасы. -Монография: Iбөлім, 2013.  -246 б, IIбөлім, 2015.  -198 б,  (авт. бірл.); Қазақстандағы және Шығыс шет елдердегі аударматану. Алматы, Guppy Print. -2019. -165б. (авт. бірл.); Рухани құндылықтар халықтар мәдениетінің негізі ретінде. Минск: ООО «Белпринт», 2020, 174 б.

 Scientific articles: Араб және қазақ тілдерінде кейбір сан есімді фразеологизмдердің лингвомәдени аспектісі. Тәуелсіз Қазақстанның шетел Шығыс шет елдеріндегі бейнесі: бүгіні мен болашағы//  Халықаралық ғылыми -тәжір.конф.,Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті/, Алматы.8 июнь, 2018.72-76б.; Сөйлеу этикетінің лингвомәдени ерекшелігі. Хабаршы Вестник, «Филология ғылымдары» сериясы. Алматы:«Ұлағат» баспасы. - №-1(67) 2019.  -22-26 б.; Artistic Transformation of the Female Image in Kazakh Literature. (Scoups) Mankind Quarterly, London. 10.46469/mq.2021.61.3.16 - Volume 61, No. 3  С653-668. Q 3-45%.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ACTIVITIES - deals with modern technologies of teaching the Arabic language. Textbook: Methods of teaching Arabic. Almaty: CybeSmith Publishing House. -2017. -268 rubles;

Методы преподавания арабского языка  для неарабов 20.11.-22.11.2019г. 40 ч. Саудовская Аравия. Центр арабского языка; «Применение тестовых форм в новых образовательных и аттестационных технологиях». 30.09. 04.10.2019. 72с. Абай ат. ҚазҰПУ.;  «Обучения владению арабским языком не носителям языка (удаленно)». 02-24.04.2021ж. 72 сағат. Алматы. КазНУ им.Аль-Фараби;  Awards:2016 жылы  Абай атындағы ҚазҰПУ «Үздік оқытушы» төсбелгісі; 2019 жылы Қазақстан Республикасының  ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін, Ы.Алтынсарин төсбелгісі; 2020 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ «Құрметті қызметкер» төсбелгісі;

 

 


← Вернутся назад