қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Sebdairova Aigerim Maratovna

Sebdairova Aigerim Maratovna

 

BRIEF AUTOBIOGRAPHY

A.M. Sebdaiyrova was born on 19 May, 1991 in the Tegistik village, Raimbek district, Almaty region. In  2006 she graduated from the 9th grade of the secondary school named after M. Makataev and she entered the college at Abai KazNPU. In 2009, she entered Abylai Khan KazUIR and WL on the specialty "Translation Studies", and in 2012 she received a bachelor`s degree in this specialty. In 2013, she entered the Institute of Master`s and Doctoral Studies of Abai KazNPU, in 2015 she received a Master`s degree in Humanities. Since 2015, she has been working as a teacher, senior teacher at the Department of Oriental Philology and Translation of the Abai Kazakh National Pedagogical University.

 

EDUCATION

Educational Institution

Qualification

Graduation Date

college at Abai KazNPU

Translator

2009

 

Abylai Khan KazUIR and WL

Bachelor`s degree, "Translation Studies"

2012

Institute of Master`s and Doctoral Studies of Abai KazNPU

Master of humanities

2015

 

ACADEMIC DEGREE

Name of academic degree 

Field of science

Diploma issue date

Master of humanities

"Translation Studies"

2015

 

SCIENTIFIC RANK

Academic title

Award day

Senior teacher

2022

 

SUBJECTS TAUGHT

Bachelor: Специально-профессиональный иностранный язык; Аударманың психолингвистикалық аспектілері; Кино-бейне аударма; Кәсіби бағытталған аударманың практикалық курсы; Құқықтық және экономикалық коммуникация саласындағы аударма; Жазбаша және ауызша аударма практикасы.SCIENTIFIC ACTIVITY

 

Scientific articles:

1. Агата Кристи детективтік шығармаларын аудару барысында кездесетін лексикалық, стилистикалық трансформациялар// Хабаршы «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» №2 [14], Алматы 2016. 75-78 б.

2. Problems Related to the Translation of Political texts//«Үштілде білім беру - көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі» атты ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары. Алматы 2016. ISBN 978-601-298-500-9. 224-229 б.

3. Teaching specialised translation through official documents// «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Әйел.Қоғам. Білім және ғылым» атты халықаралық симпозиум. Алматы 2017. ISBN 978-601-298-500-9. 153-158 б.

4. Linguocultural peculiarities of the concept «әдемілік» in Kazakh culture//«Тәуелсіз Қазақстанның Шет Елдеріндегі Бейнесі: Бүгіні мен Болашағы» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары. Алматы 2018. ISBN 978-601-298-701-0. 93-98 б.

5. Problematicity of translating cultural idiomatic expressions//«Тәуелсіз Қазақстанның Шет Елдеріндегі Бейнесі: Бүгіні мен Болашағы» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары. Алматы 2018. ISBN 978-601-298-701-0. 224-228 б.


SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL

Textbook:

1. Preschool Pedagogy. Study Guide. ISBN 978-601-7945-57-2. Almaty: Almanach 2018. 253 p.

2. Preschool Pedagogy. Study Guide. ISBN 978-601-298-759-1. Almaty: Abai University «Ұлағат» 2019.314 p.

3. Theory and methodology of educational work in elementary school. Study Guide. ISBN 978-601-7945-57-2. Almaty: Almanach 2018. 253 p.

 

 

 

 

 


← Вернутся назад