қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Zhexenbaeva Gulnur Agybayevna

Zhexenbaeva Gulnur Agybayevna

 

SHORT BIOGRAPHY

Gulnur Zhexenbaeva was born on February 21, 1988 in the village of Saryterek in the Zaisan district of East Kazakhstan region. Nationality-Kazakh. In 2005, she graduated from Sarterek high school. In 2005, she entered the Abay Kazakh National pedagogical university with a degree in "050716-Instrument engineering". In 2009, she graduated from the university. In 2009, she entered the master`s program of the Kazakh National pedagogical university named after Abai, majoring in "6M011000-Physics". In 2011, she received a master`s degree in pedagogical Sciences.

Since 2017, she has worked as a senior laboratory assistant at Abai KazNPU, the physical laboratory of the Institute of mathematics, physics and computer science. Since 2019, she has been working as a teacher at Abai KazNPU, at the Department of Physics of the Institute of mathematics, physics and computer science.

 

KNOWLEDGE

University

Qualification

End time

Abai KazNPU

Bachelor of engineering

2009

Abai KazNPU

Master of pedagogical Sciences

2011

 

DEGREE

The name of the academic degree

Field of science

Date of issue of the diploma

Master

Pedagogical science

2011

 

SUBJECTS TAUGHT

- Mechanics

- Electricity and magnetism

- Optics

 

PUBLICATIONS

1.Кoжaмкулoв Б.A., Муpaдoв A.Д., Қыpықбaевa A.A., Жексенбaевa Г.А. Тoлықтыpғыштың кoмпoзит мaтеpиaлының oптикaлық қaсиеттеpіне әсеpі//Қaзaқстaн Жoғapы Мектебі №4-2016 -Б.100 - 105.

2.Қыpықбaевa A.A., Жексенбaевa Г.A., Пpимкулoвa Ж.Е. Пoлимеpлік кoмпoзиттеpді электpoндapмен сәлелендіpу кезінде бoлaтын paдиaциялық өзгеpістеpінің еpекшеліктеpі//Қaзaқстaн жoғapы мектебі. - 2017- №3(1). - Б. 115-118  

 

3.Мурадов А.Д., Қырықбаева Ә.А., Жумадиллаев К.Н., Жексенбаева Г.А., Примкулова Ж.Е. Полимерлік үлбірлердің механикалық қасиеттеріне электрондық сәулелендірудің әсері //

Вестник КазНИТУ, №6, 2019г.

 

4.Д.Е. Куатбаева, Г.А. Жексенбаева, Ж.Е. Примкулова. Композиттік материалдардың радиациялық зақымдануының физикалық және механикалық қасиеттері// "Innovative Processes Management in the Context of Education and Science Modernization": Materials of the II International Scientific-Practical Conference. In two volumes. Volume I - Munich, Germany: Regional Academy of Management, 2020. 314- 318 p.

 

REFRESHER COURSE

-Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында білім беру ресурстарын қолдану (80 сағат) 25.10.2019 ж.

-Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті ұйымдастырған «Цифрлы педагог» онлайн жазғы мектебі (36 сағат) 27.07. - 01.08.2020ж.

 


← Вернутся назад