қазақша · русский · english
 
 
 
 Seidaliyeva Guldana Omarovna
Head of the Chair
Acting Associate Professor, PhD doctor
Zhambyl str.25
 +7(727)291-04-29, 8-702-906-23-77
guldanaseida@mail.ru

 Abuov Zhumagali Abuovich
Professor
Doctor of Philological Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-317-39-04
Zh.abuov@mail.ru

 Ayapova Tanat Tanirberdikyzy
Professor
Doctor of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-701-344-30-91
ayapova@mail.ru

 Yeshimbetova Zabira Berdibekkyzy
Associate professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Zhambyl str.25
 8-747-487-93-32
zabira124@mail.ru

 Shayakhmetova Dana Beksultanovna
Associate Professor
Candidate of pedagogical sciences
Zhambyl str.25
 8-701-352-25-05
dana.shayakhmet@mail.ru

 Nurekeshova Gulsim Rakhmetbekovna
Acting Associate Professor
Candidate of Philological Sciences
Zhambyl str.25
 8-771-421-91-71
Gulnaz_N71@mail.ru

 Kemelbekova Zada Abylbekovna
Associate Professor
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-778-881-77-69
Zada-k.68@mail.ru

 Kurmanbayeva Zhuldyz Baltabekkyzy
Senior Lecturer
M.A.
Educational building № 10, Zhambyl str. 25

 Abdigulova Saltanat Mukhtarkyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-775-455-93-76
a.sal_ta@mail.ru

 Satibek Sabina Aitbekovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-778-539-98-81
Sabina_15.96@mail.ru

 Yesimkulova Symbat Sultangankyzy
Senior Lecturer
M.A.
Educational building № 10, Zhambyk str. 25
 87056710346
y_symbat@mail.ru

 Sultankulova Sholpan Ukaskyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-701-614-89-96
sholpik1968@mail.ru

 Zhauynshieva Zhazira Bіlіmkyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 +7(727)291-04-29, 8-702-423-79-17
zhazira.zhauynshieva@mail.ru

 Kulekenova Zhanar Gabbaskyzy
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
 8-705-226-13-20
кzhg2010@mail.r

 Mysekeeva Altyn Bektursynkyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-777-055-99-71
аltyn.mysekeeva.mail.ru

 Ismailova Orazkul Aynabekkızı
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-777-353-89-05
ioa_m@mail. ru

 Rakhimzhanova Sandugash Kairzhanovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-707-701-82-28
r_san@mail.ru

 Tazhenova Ainagul Saynovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-707-558-62-88
saynovna.a@mail.ru

 Kerimbekov Toktar
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-702-894-35-47
tokhtarsenbekuli@gmail.com

 Turysbekova Nurgul Bakitzhanovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-708-191-07-37
Nurgul.turysbekova@bk.ru

 Oralkanova Zhaxylyk
Teacher
Master
Zhambyl str.25
jaksylyk.08@gmail.com

 Zakirova Meruyert Erbolkyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-775-382-59-18
Mika_zakir@mail.ru

 Degtyareva Ksenia Sergeevna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-790-30-34
martynyukkseniya1@gmail.com

 Muslimova Assem Bakhytovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-705-159-39-39
Assemmuslimova797@gmail.com

 Yesenaman Saule Erzhanovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-374-05-16
Saule.yessenaman@mail.ru

 Berkinbayeva Gulnaz Ongarbekovna
Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-702-264-76-19
G_u_l_n_a_z_k_e_n@mail.ru

 Serikbay Moldir Moldagalikyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-579-92-60
moldir.serikbay@gmail.com

 Ordabayev Chingiz Kanatovich
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-711-22-80
Ordabayevchingiz@gmail.com

 Suleimenova Saya Nurbolatovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-854-77-81
Saya.kaznpu@mail.ru

 Saulebay Nursaule Talgatkyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-708-239-07-19
nursaulest@gmail.ru

 Ismailova Dariga Bazylkhankyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-775-520-92-74
Kazakhstan.di@mail.ru

 Aimbet Aizhan Sandibaikyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-702-845-09-43
Aizhanaimbet@mail.ru

3137