қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Mysekeeva Altyn Bektursynkyzy

Mysekeeva Altyn Bektursynkyzy

 

Name, surname, last name

 Myssekeyeva  Altyn  Beknursynovna

Date of birth

05.04.1973

Education

Abylaikhan Kazakh State University of World Languages

Degree, title

Master of pedagogical sciences

Position

Abai KazNPU

Teacher of the Foreign Languages Department

Scientific interests

Methods of teaching foreign languages

Scientific research and publications

1. Көптілді білім беру- жаңа мақсат.Халықаралық ғылыми -практикалық конференция « Мәдениетаралық қарым-қатынас негізінде көптілді білім беру : когнитивті-концептуалдық аспектілер»Алматы, 31 мамыр 2013г. Абай атындағы ҚазҰПУ,98-101беттер.

2.Semantic classification of  phraseological units. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы  №2.2013ж. 113-115беттер.

3. Threelingualism - Kazakhstan`s unique formula of the language education Life Science Journal ,Volume 11, Special Issue 4, April  25, 2014, ISSN:1097.8135 США

4.  История  потенциальной  лексики в современном английском языке.  Хабаршы.КазНПУ имени Абая, №2.(45)2015гг. стр. 275-278.

5. How does culture shock affect international students and how could it be managed. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы  №4 (16) 2016. 77-80беттер.

6.Жоғары оқу орындарында  ағылшын тілін оқытуда ақпараттық технологияны қолданудың педагогикалық шарттары.  Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы  №2 (18) 2017. 23-27беттер.

Position

Senior lecturer of the Department of Foreign languages, since 2002

Public work


Contacts

8777 055 99 71

 altyn.mysekeeva@mail.ru


← Вернутся назад