қазақша · русский · english
 
 
 
 Seidaliyeva Guldana Omarovna
Head of the Chair
PhD doctor, Senior lecturer
Zhambyl str.25
 +7(727)291-04-29, 8-702-906-23-77
guldanaseida@mail.ru

 Abuov Zhumagali Abuovich
Professor
Doctor of Philological Sciences
Zhambyl str.25
 8-701-317-39-04
Zh.abuov@mail.ru

 Ayapova Tanat Tanirberdikyzy
Professor
Doctor of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-701-344-30-91
ayapova@mail.ru

 Balmukhanova Sabira Nurenovna
Associate Professor
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-747-886-86-15
sanur77@mail.com

 Mussayeva Kultay Sultanovna
Professor
Candidate of pedagogical sciences
Zhambyl str.25
 8-701-218-82-52
54-mus@mail.ru

Badanbekkyzy Zaure
Associate Professor
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-701-452-65-09
Zaure.badanbekkyzy.51@mail.ru

 Kemelbekova Zada Abylbekovna
Associate Professor
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-778-881-77-69
Zada-k.68@mail.ru

 Shayakhmetova Dana Beksultanovna
Associate Professor
Candidate of pedagogical sciences
Zhambyl str.25
 8-701-352-25-05
dana.shayakhmet@mail.ru

Ashirova Botakoz Seitkasymovna
Senior Lecturer
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-707-610-69-47
ashirova1956.@mail.ru

 Bukabayeva Bakytgul Erdesbaevna
Senior Lecturer
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-701-731-42-09
bakhit70@mail.ru

 Omarbekova Aigul Kabdrakhmanovna
Senior Lecturer
Candidate of philological sciences
Zhambyl str.25
 8-707-661-63-72
Aigul.omarbekova@mail.ru

 Mukanova Zura Atageldievna
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
 8-707-841-43-21
atageldikyzy@g.mail.com

 Dosmanova Gulsara Isabekovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-701-932-59-29
Gulsara_19.70@mail.ru

 Utegulova Zinura Nusipzhanovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-707-474-96-86
Ziko_lady@mail.ru

 Kuanisheva Bakyt Kadyrzhanovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-707-818-66-75
Bakhyt-34madievna@mail.ru

 Alpyssova Zhanna Erkinovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-776-136-23-40
Alpysova70@mail.ru

 Kussembaeva Zulfiya Kalykovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-707-476-81-75
Zkusembaeva@mail.ru

 Lukpanova Sofya Mickenovna
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
 8-707-749-01-13
Koyas_64@mail.ru

 Sadyrmekova Indira Makkeevna
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
 8-705-170-61-46
Sadyrmek_65@mail.ru

 Kulekenova Zhanar Gabbaskyzy
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
 8-705-226-13-20
кzhg2010@mail.r

 Shangreeeva Sholpan Taubaldievna
Senior Lecturer

Zhambyl str.25
 8-747-482-03-65
Shangereyeva61@yandex.ru

 Esmuratova Gulzat Zholdygulovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-701-380-18-18
Gulzat-esmuratova@mail.ru

 Myrzakhmetova Akbayan Tolendikyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-747-184-24-37
Akbayanm@mail.ru

 Ismailova Orazkul Aynabekkızı
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-777-353-89-05
ioa_m@mail. ru

 Sultankulova Sholpan Ukaskyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-701-614-89-96
sholpik1968@mail.ru

 Mysekeeva Altyn Bektursynkyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-777-055-99-71
аltyn.mysekeeva.mail.ru

 Mamirbayeva Madina Zeinelkyzy
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-747-934-39-79
asayakbay@mail.ru

 Esirkeeva Dinara Aidarbekovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-747-745-59-54
Es.dinara@mail.ru

Karabaeva Zhanna Duisenbekovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-702-159-07-65
Zhanna.karabaeva.2017@mail.ru

 Kaldybaeva Raikhan Turgynovna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-705-824-31-94
raikhan.roza@mail.ru

 Alipova Assem Toktarbaevna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-734-74-35
assem.alipova@mail.ru

 Myrzakhanova Gulzhan Kuttybaevna
Senior Lecturer
Master
Zhambyl str.25
 8-707-758-35-81
Gulzhan.myrzahanova@mail.ru

 Rakhimova Moldir Bakdauletkyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-702-841-75-73
Rakhimova.moldir.bagdauletovna@mail.ru

 Aidarkhanova Alina Armanovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-707-107-17-95
aidarkhanovaalina@ gmail.com

 Yesenaman Saule Erzhanovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-374-05-16
Saule.yessenaman@mail.ru

 Degtyareva Ksenia Sergeevna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-790-30-34
martynyukkseniya1@gmail.com

 Abdigulova Saltanat Mukhtarkyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-775-455-93-76
a.sal_ta@mail.ru

 Bekmussa Anar Makhsatkyzy
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-702-888-88-92
bekmusa_anara@mail.ru

 Nurdauletova Ardak Bakhytovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-478-78-14
ardak.bakytovna@mail.ru

 Satibek Sabina Aitbekovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-778-539-98-81
Sabina_15.96@mail.ru

 Suleimenova Saya Nurbolatovna
Teacher
Master
Zhambyl str.25
 8-747-854-77-81
Saya.kaznpu@mail.ru

6