қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Shirinbayeva Gulbakhira Koibagarovna

Shirinbayeva Gulbakhira Koibagarovna

 

BRIEF AUTOBIOGRAPHY

Shirinbaeva Gulbakhira Koibagarovna, was born on February 27, 1966 in the South Kazakhstan region. After graduating from school in 1983, she entered the Shymkent Pedagogical Institute, and in 1988 she completed a full course in physics and mathematics and qualified as a physics teacher. 2001-2033 studied at the Kazakh State Women`s Pedagogical University, which received the second higher pedagogical education in the specialty "teacher of applied arts".

From 1988 to 2009 she worked as a teacher of physics and labor in secondary schools in South Kazakhstan and Almaty regions. From 2004 to 2008 - being a candidate at the Kazakh Academy of Education named after I.Altynsarin, in 2008 she defended her PhD thesis on: "Formation of aesthetic culture of high school students on the basis of applied art". In 2009, she worked as a specialist in the educational and methodological association of the Kazakh State Women`s Pedagogical University. From 2010 to the present, he has been acting Associate professor (associate professor) and head of the volunteer club "Meirim", Department of Preschool Education and Social Pedagogy, Institute of Pedagogy and Psychology, KazNPU named after Abai.

 

Education

Educational institution

Qualification

End date

 Shymkent Pedagogical Institute

 

Physics teacher.

1988

Kazakh State Women`s Pedagogical University.

Teacher of applied arts.

2003

 

ACADEMIC DEGREE

Name of the academic degree

Field of science

Date of issue of the diploma

Candidate of Pedagogical Sciences

13.00.01.

01.07.2008. №11 (FK №0002233).

 

ACADEMIC TITLE

Name of the academic title

Date of assignment

Acting Associate Professor (Associate Professor) of the Institute of Pedagogy and Psychology of Abai KazNPU

16.03.2016. №121-ж/қ.

 

SUBJECTS TAUGHT

History of pedagogy, social pedagogy and self-knowledge

Self-knowledge

Methods of teaching self-knowledge

Technology of social and pedagogical work

Basics of volunteer work and pedagogical animation

 

SCIENTIFIC ACTIVITY - research topics, number of publications

1.Ширинбаева Г.К    Аксиология ғылым контекстіндегі рухани мәдениет және білім. "The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology": Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. In three volumes. Volume III - Bursa, Turkey: Regional Academy of Management, 2021. - 378 p. -С 246-255

2.Ширинбаева Рухани-адамгершілік білім жүйесіндегі эстетикалық мәдениеттің теориялық негіздері. "Membership in the WTO: Prospects of Scientific Researches and International Technology Market": Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Montreal, Canada, October 20-22, 2021- 457 p. 90-98

3.Ширинбаева Г.К.  Жалпыадамзаттық құндылықтар - өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесінің негізі. Materials of the VI International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time" In three volumes. Volume II - Yokohama, Japan: Япония: Februar-y 10-12, 2021 -  252-261б

4.Ширинбаева Г.К. ( А.И. Булшекбаева)  Әлеуметтік-педагогикалық жүйе ретінде еріктілік қызметті жүзеге асырудың құрылымы.  Materials of the VII International Scientific-Practical Conference «Quality Management: Search and Solutions». In two volumes. Volume II - Houston (TX, USA): Regional Academy of Management, 2021. - 457 p.  181-189 б

5.Ширинбаева Г.К  (Бөлшекбаева А) Студент жастарды әлеуметтендірудегі еріктілік қызметтің әлеуметтік-педагогикалық әлеуеті. Innovative Processes Management in the Context of Education and Science Modernization" Program of the IV International Scientific-Practical Conference April 6-8, 2022 Dusseldorf (Germany). С 131-140.  

 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ACTIVITY - research topics, number of publications

 1.Ширинбаева Г.К.  Эстетикалық мәдениет негіздері: теория және әдістеме. Монография . - Алматы: «Әкімбаев Қ.Б.» баспасы.  2021, - 300 бет

2.Ширинбаева Г.К. Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы Оқу құралы.- Алматы: «Әкімбаев Қ.Б.» баспасы.  2021, - 195 бет.

3. Ширинбаева Г.К. Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары  Оқу құралы. - Алматы:  «Әкімбаев Қ.Б.» баспасы.  2021 ,- 190 бет

4. Ширинбаева Г.К. Еріктілер жұмысының негіздері  Оқу құралы. - Алматы: «Әкімбаев Қ.Б.» баспасы.  2021, - 195 бет

5. Ширинбаева Г.К. Әлеуметтік-педагогикалық практика әдіскерінің жұмысы Оқу құралы. - Алматы:  «Әкімбаев Қ.Б.» баспасы.  2021, - 192бет

 

AWARDS

Badge "The best teacher" of the Kazakh National Pedagogical University named after Abai. 06.03.2018, No. 556.

Jubilee medal "90 years of the Kazakh National Pedagogical University named after Abai". 13.12.2018, No. 641.

Breastplate. "Honorary teacher of the independent Republic". 2021, No.00062.

 


← Вернутся назад