қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Zhubanova Dana Orazbekovna

Zhubanova Dana Orazbekovna

 

Zhubanova Dana Orazbekovna, was born on April 26, 1998 in the village of Aktobe, Karmakshinsky district, Kyzylorda region. Nationality-Kazakh. In 2015, she graduated from Kazakh Secondary School No. 109.

2015-2019. studied at Pavlodar State Pedagogical University, Faculty of Pedagogy and Sports, specialty "5B012300-Social pedagogy and self-knowledge".

In 2019-2021, he defended his master`s thesis on the topic "Formation of students` skills in the examination of innovative projects in the field of education" at the Kazakh National Women`s Pedagogical University and received the degree of "Master of Pedagogical Sciences" in the specialty "7M01102-pedagogical measurements".

In 2019-2021, he worked as a senior laboratory assistant at the Department of "Initial Military Training" of the Kazakh National Pedagogical University named after Abai.

Since 2021, he has been working as a teacher at the Department of "Initial Military Training" of the Kazakh National Pedagogical University named after Abai.

 

EDUCATION

Educational institution

Qualification

Expiry date

PSPU

Bachelor of Education

2019

KazNWTTU

Master of pedagogical Sciences

2021

 

ACADEMIC DEGREE

Name of the academic degree

Area of science

Date of issue of the diploma

Master

Pedagogical science

2021

 

ПSUBJECTS TAUGHT

Pedagogy

Pedagogical criteria

Introduction to the teaching profession

Technologies of educational work

Organization and conduct of educational work at school

Pedagogical technologies in teaching basic military training

 

SCIENTIFIC ACTIVITY

1.  Экспертиза инновационных проектов. //Педагогика және өнер. - Алматы: ПРИНТ, №2 (82), 2020. - Б. 28-31.

2.  Жоғары білім беру саласы саясатындағы инновациялық бағытта.//Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - Астана, №11/2 (145), 2020. - Б.179-183.

3.Студенттерде инновациялық жобаларды сараптау түсінігінің деңгейін анықтау. Академик К.Қ.Құнантаеваның 90 жылдығына арналған «Қазақстанда заманауи білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары. - Алматы: Қыздар университеті, 19 наурыз 2020. - Б. 98-100.

 

 


← Вернутся назад