қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Yelemesova Zhangul Madenietovna

Yelemesova Zhangul Madenietovna

 

BRIEF AUTOBIOGRAPHY

Zh.M. Yelemesova was born in Atyrau region in 1971, Kazakh.

In 1988-1993 she graduated from the French language department of the Alma-Ata Pedagogical Institute of Foreign Languages.

From 1994 -1999 began her career as a teacher of French at the Faculty of Natural Sciences of the Kazakh National Pedagogical University named after Abai. From 1999-2001 worked as a teacher of French at the Center for World Languages, at the French language section of KazNPU named after Abai. In 2001 July-August Zh.M. Yelemesova passed a month-long internship in France, in the city of Royan. (Has a certificate). From 2001 - 2015 she is a senior lecturer in the section of Romano-Germanic languages, Center for World Languages, KazNPU named after Abai.

In 2016-2018 she graduated from the Kazakhstan Engineering and Pedagogical University of Peoples` Friendship with a degree in Kazakh Language and Literature.

Since 2020 Zh.M. Yelemesova works as a senior teacher of French at the Department of Oriental Philology and Translation, Institute of Philology and Multilingual Education of Abai KazNPU. The total teaching experience is 23 years.

 

Education

Educational Institution

Qualifications

Graduation Date

Almaty Pedagogical Institute of Foreign Languages

teacher

1993

Friendship nation Kazakhstan engineering-pedagogical university, Shymkent

teacher

2018

 

Subjects taught

Practical phonetics and grammar of the second foreign language / French

Methods of teaching a second foreign language

Second foreign language B1, B2 French

 

SCIENTIFIC ACTIVITY - research topics, number of publications (indicate 5 significant ones)

1.« Мәдениаралық құзіреттіліктің негізін құрайтын мақсаттар мен принциптердің екінші шет тілін оқытудағы маңызы» атты мақала жарияланып, ғылыми жұмыстар жинағына 2020 жылдың 22 декабрьде жарыққа шықты. Осы конференцияға қатысып, ғылыми жұмыстың басылымға шыққандығы жөнінде сертификаты табысталды.( Министертво образования и науки Украины) УДК 001+37(100) ББК 72.4+74(0)

Т 33 Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. Переяслав, 2020. Вып. 66. 341 с.)

2. Елемесова Ж.М., Кансейтова Э. «Система упражнений для обучения использованию речевых клише в диалогической речи» 23 б. Республикалық газеті «Болашақ №10 5 наурыз 2021.

3. Елемесова Ж.М. «Диалог коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыруды дамыту құралы ретінде». Нур-Султан, Казахстан 2021 апрель (Международный научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире:вызовы ХХ1 века 22 апреля 2021 Global science and innovation 2021 Central Asia.

4. Елемесова Ж.М. «Использование французских фразеологизмов при обьяснении грамматики». Республикалық педагогикалық ғылыми басылым «Өрлеу». Ғылыми ізденіс республикалық ғылыми-әдістемелік журналы. №51 сәуір 2021. Редакция атынан диплом, сертификат табысталды.

5. Султанбаева Ж., Елемесова Ж «.Жаңартылған бағдарлама негізінде ағылшын тілін оқытудың және оны бағалаудың ерекшеліктері».

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Қазақстанның тәуелсіздігі және рухани-мәдени құндылықтар» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция материалдары. Том 2. - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2021 жыл, 310 бет.

 

 


← Вернутся назад